Công bố tình hình thu chi 4 tháng (8-11/2022) của Ban biên tập

  1. Tin Tức
  2. cách đây 2 tháng
  3. 15 lượt xem
  4. Nguồn: www.phatgiao.org.vn
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 15 Lượt xem

Kể từ tháng 8/2022, Ban biên tập kêu gọi tín thí thập phương tài thí để duy trì và mở rộng Cổng thông tin PGVN.

Audio

Sau đây là báo cáo tài chính 4 tháng qua:

cong bo tinh hinh thu chi 4 thang  8 11 2022  cua ban bien tap

Đạo hữu, Phật tử có điều gì chưa rõ có thể gởi email yêu cầu chúng tôi giải trình.

Địa chỉ email Ban Biên tập: [email protected]

Toàn bộ các hoạt động chi đều được hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành, có hoá đơn hợp pháp.

Nay thông báo!

Nguồn: www.phatgiao.org.vn

Tin liên quan