Đại giới đàn Hà Nội PL.2567 - DL.2023

 1. Tin Tức
 2. cách đây 1 năm
 3. 83 lượt xem
 4. Nguồn: www.phatgiao.org.vn
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 83 Lượt xem

Đại Giới Đàn Hà Nội năm nay được diễn ra trong 05 ngày từ ngày 16-20/03/2023 (tức 25-29/02/ Quý Mão) tại Chùa Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội dành cho chư Tăng Ni giới tử trong Tp Hà Nội đã được thành tựu viên mãn. (Ngày 21/03/2023)

dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023

Đức Pháp chủ GHPGVN Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Hoà thượng Đường đầu

Kính thưa quý Phật tử!

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: “Giới là gốc của Vô thượng Bồ đề”. Do đó, tinh thần căn bản của Phật giáo là ở sự tôn nghiêm của giới luật, tức là đệ tử của Phật phải tôn trọng và tuân giữ giới luật. Vì thế hễ là đệ tử của Phật, bất luận tại gia hay xuất gia khi bước vào cửa Phật thì điều trọng đại nhất là phải thụ giới. Bằng không thì dù tự xưng là tin Phật, học Phật, cũng chẳng được Phật giáo thừa nhận. Nói một cách khác: Ấy là người ngoài cửa. Giới luật của Phật giáo dành cho hàng Đệ tử của Đức Phật gồm có các loại có tên gọi như sau:

Giới tại gia có 4:

1. Tam quy giới

2. Ngũ giới

3. Bát quan trai giới

4. Bồ tát giới

Giới Xuất gia có 5:

1. Sa di và Sa di ni giới

2. Thức xoa ma ni giới

3. Tỳ kheo

4. Tỳ kheo ni giới

5. Bồ tát giới

Thụ giới có nghi thức thụ giới. Hoặc ở trước Hội đồng Giới sư phát tâm ân cần kính trọng khẩn thiết mà cảm phát giới thể, nhận được giới thể. Hoặc ở trước hình tượng Phật, Bồ tát, lễ bái sám hối thấy được hảo tướng, như thấy hào quang, thấy bông hoa, thấy Phật, Bồ tát đến xoa đỉnh đầu mình mà được thụ giới. Nhưng sự thụ giới đó chỉ là mở đầu cho một giai đoạn từng lớp của thân phận người đệ tử chứ tuyệt đối chẳng phải là giai đoạn hoàn thành, vì thế sau khi thụ giới cần phải học giới.Mục đích của thụ giới và học giới là trì giới. Nếu như học mà không thụ không trì, ấy là nói tên món ăn không no bụng đói, là đếm của báu cho người. Phật chế giới là muốn cho Phật tử chúng ta tuân theo thực hành.

Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ, người Đệ tử Phật lấy giới làm thầy, giới do Phật chế, tôn trọng giới luật tức là tôn trọng Phật. Có lấy giới làm thầy, chúng ta mới có thể chính mình trì giới, cùng trợ giúp và bảo hộ người khác trì giới vậy.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được tại Đại giới đàn Hà Nội (2023):

dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023

dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
dai gioi dan ha noi pl 2567  dl 2023
Nguồn: www.phatgiao.org.vn

Tin liên quan