Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

  1. Tin Tức
  2. cách đây 2 tháng
  3. 16 lượt xem
  4. Nguồn: www.phatgiao.org.vn
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 16 Lượt xem

Chiều nay ngày 27/11, tại Hội trường Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022- 2027 đã họp phiên trù bị.

Audio

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã khái quát lại các thành tựu Phật sự to lớn nhiệm kỳ VIII mà các cấp Giáo hội đã đạt được trong 5 năm qua. 

“Những kết quả đạt được là nỗ lực to lớn của chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVN ở trong cũng như ngoài nước, thể hiện tinh thần nhập thế sâu sắc, vượt qua khó khăn do những điều kiện khách quan và chủ quan, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.”: Hòa thượng Chủ tịch HĐTS khẳng định. 

phien tru bi dai hoi dai bieu phat giao toan quoc lan thu ix

Đoàn chủ tọa.

Ngay sau đó, phiên Trù bị Đại hội nghe báo cáo thẩm tra tư cách và giới thiệu các đoàn Đại biểu, nội quy và chương trình làm việc Đại hội. Thống nhất cung thỉnh Ban Chứng minh, suy cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm soát Đại hội.

Tham gia Ban Chứng minh phiên trù bị có Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký HĐCM; chư Tôn đức Ủy viên Thường trực HĐCM: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Hòa thượng Thích Như Niệm.

Đoàn Chủ tịch phiên trù bị có: Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS); nhị vị Hoà thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS: Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng ban Tăng sự Trung ương (T.Ư); Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự T.Ư; chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: Hoà thượng Thích Giác Toàn, Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Đào Như, Hoà thượng Thạch Sok Xane, Hoà thượng Thích Gia Quang, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Hoà thượng Thích Thiện Tánh, Hoà thượng Thích Quảng Hà, Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Hoà thượng Thích Khế Chơn, Hoà thượng Thích Quảng Xã, Hoà thượng Thích Thiện Thống, Thượng toạ Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS; nhị vị Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1, Văn phòng 2: Hòa thượng Thích Thanh Điện, Hòa thượng Thích Huệ Thông.

Tại đây toàn thể Đại biểu còn lắng nghe trình bày dự thảo các văn kiện của Đại hội gồm báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ IX; nghe trình Đề án nhân sự và danh sách dự kiến: suy tôn Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự khóa IX.

phien tru bi dai hoi dai bieu phat giao toan quoc lan thu ix

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội.

phien tru bi dai hoi dai bieu phat giao toan quoc lan thu ix

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội trình bày dự Nội quy Đại hội.

phien tru bi dai hoi dai bieu phat giao toan quoc lan thu ix

Thượng tọa Thích Đức Thiện báo cáo công tác phật sự nhiệm kỳ VIII.

Bên cạnh đó là các nội dung chi tiết về nội quy sinh hoạt, địa điểm đưa đón, nghỉ ngơi, phương tiện di chuyển, khu vực báo chí, nội quy quay phim, chụp hình, đưa thông tin về Đại hội, các hoạt động văn nghệ triển lãm… cũng được triển khai.

phien tru bi dai hoi dai bieu phat giao toan quoc lan thu ix

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội thông qua thời gian và chương trình làm việc của Đại hội và trình danh sách cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Đoàn Kiểm soát Đại hội.

phien tru bi dai hoi dai bieu phat giao toan quoc lan thu ix

Thay mặt Ban Nhân sự Đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Nhân sự Đại hội trình tờ trình suy tôn HĐCM, suy cử HĐTS khóa IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

phien tru bi dai hoi dai bieu phat giao toan quoc lan thu ix

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương, thông qua danh sách dự kiến tham gia HĐCM, với số lượng là 110 vị. Hòa thượng Thích Huệ Thông thông qua danh sách dự kiến tham gia HĐTS, với lượng số lượng là 235 vị chính thức và 40 vị dự khuyết.

phien tru bi dai hoi dai bieu phat giao toan quoc lan thu ix

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Báo chí Đại hội báo cáo về kế hoạch thông tin báo chí, trung tâm báo chí đại hội.

phien tru bi dai hoi dai bieu phat giao toan quoc lan thu ix

Thay mặt Ban Kiểm soát Đại hội, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Thường trực HĐTS thông báo lịch làm việc của 3 phiên chính thức của Đại hội.

phien tru bi dai hoi dai bieu phat giao toan quoc lan thu ix

Thay mặt Ban Hậu cần phục vụ Đại hội, Đại đức Thích Nguyên Chính thông tin về công tác Hậu cầu Đại hội.

phien tru bi dai hoi dai bieu phat giao toan quoc lan thu ix

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu bế mạc phiên trù bị.

Phiên chính thức của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc sẽ được khai mạc vào sáng mai, 28-11.

phien tru bi dai hoi dai bieu phat giao toan quoc lan thu ix

Chư vị đại biểu tham dự.

phien tru bi dai hoi dai bieu phat giao toan quoc lan thu ix
Nguồn: www.phatgiao.org.vn

Tin liên quan